L’AVIM és una associació de gent gran voluntària, en conveni amb la Fundació Crèdit Andorrà, que porta a terme activitats socials i culturals mitjançant les tecnologies de la comunicació, les visites culturals i la difusió científica.

OBJECTIUS

*Promoure el voluntariat i fomentar l’ajuda mútua entre la gent gran, concretament en els camps de la ciència, la cultura, la informàtica i el voluntariat social.

*Dur a terme activitats i serveis de tota mena que afavoreixin la integració del col·lectiu: conferències i col·loquis sobre cultura, ciència i altres temes d’interès social; sessions de treball; cursets de divulgació; projeccions, i edició de publicacions.

*Crear relacions i intercanvis amb altres persones, grups i associacions de característiques diferents.