(Aquesta activitat estarà inactiva fins a nou avís)

L’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Què és l’IRPF?

Qui ha de tributar?

Quin és el termini per presentar la declaració de l’impost?

Quines obligacions formals es generen pel fet de ser obligat tributari?

En aquesta xerrada donarem resposta a aquests i altres dubtes que puguem tenir sobre aquest impost.