(Aquesta activitat estarà inactiva fins a nou avís)

El repte d’envellir 2a part. Com millorar la nostra qualitat de vida?

En aquest taller intentarem recordar breument aspectes fonamentals com què entenem per qualitat de vida i quines activitats poden facilitar-la. Posarem en pràctica tècniques de relaxació que ens poden ajudar a millorar-la.

Com s’ha de cuidar un cuidador?

En aquest taller donarem algunes pautes per millorar el dia a dia de les persones que tenen cura d’un malalt.

Mobilitzacions del malal.

Transferències del malalt

Prevenció d’accidents i caigudes

Higiene postural del cuidador