espai media

 

L’espai de la mediateca, gestionat pels membres de l’Associació de Gent Gran Voluntària, és un ciberespai que ofereix la consulta on line i off line de documentació i obres d’expressió audiovisual i multimèdia.

També disposa d’un servei de consulta de llibres, enciclopèdies, revistes i premsa en general.

Un dels principals objectius de L’espai de la mediateca és acostar al públic les darreres aportacions del món de la creació audiovisual i multimèdia.

La Fundació facilita a la gent gran l’accés a la cultura i a la informació de manera dinàmica i participativa. Les fonts de consulta, tant els documents en suport paper com els punts de connexió multimèdia i Internet, són d’ús lliure per a tothom que hi estigui interessat.